DODO - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 22 ust. 1 i ust.2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu jest Komendant Powiatowy Policji w Inowrocławiu, ul. Toruńska 13-15, 88-100 Inowrocław, z wyłączeniem zbiorów, dla których administratorem jest Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy (Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz) lub Komendant Główny Policji (Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa).
  2. Inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu jest pani Barbara Kosiak e-mail: iod.kpp-inowroclaw@bg.policja.gov.pl.
  3. Dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu przetwarzane są zgodnie art. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, a mianowicie rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
  4. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: iod@uodo.gov.pl).
  5. Każdemu przysługuje prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jego osoby, w sytuacjach przewidzianych prawem.

Metryczka

Data publikacji : 22.06.2022
Data modyfikacji : 07.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Roszak
do góry