Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

 

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Wychodząc na przeciw potrzebom interesantów informujemy, że Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu zapewnia usługi pozwalające na komunikowanie się osobom głuchym i słabosłyszącym za pośrednictwem środków wspierających komunikację:

  • poczta elektroniczna: dyzurny-inowroclaw@bg.policja.gov.pl
  • faks: 47 75 282 47
  • wiadomość SMS wysłana na numer telefonu: 697 052 112 (odbierana przez dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy i przekazywana wg właściwości miejscowej do właściwej jednostki Policji). Osoby wysyłające SMS muszą podać swoje dane personalne, miejsce zdarzenia oraz okoliczności zdarzenia (np. wypadek, kradzież, pożar, zasłabnięcie). Koszt wysłania wiadomości SMS według aktualnego cennika taryfy danego operatora.

Osoba uprawniona ma prawo skorzystania z pomocy osoby przybranej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 632).

Pomocy w obsłudze interesantów udziela Koło Terenowe Polskiego Związku Głuchych w Inowrocławiu. Do zapewnienia wstępnej obsługi osoby uprawnionej wyznaczeni zostali pracownicy KPP w Inowrocławiu, posiadający ukończone szkolenia w zakresie sposobów komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Osoba uprawniona ma prawo korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Potrzebę skorzystania z usługi tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych) należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Komendzie Powiatowej Policji w Inowrocławiu lub w podległych komisariatach i posterunku Policji (z wyłączeniem sytuacji nagłych), z podaniem proponowanego terminu wizyty. W tym celu należy złożyć wniosek:

  • telefonicznie (za pośrednictwem osoby trzeciej sprawnej komunikacyjnie): 47 75 282 10
  • faksem na numer: 47 75 282 47
  • mailem na adres: dyzurny-inowroclaw@bg.policja.gov.pl
  • poprzez wiadomość SMS wysłaną na numer telefonu: 697 052 112.

Bezpłatna usługa tłumacza (PJM, SJM, SKOGN) przysługuje osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 z późn. zm.).

Rejestr tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego województwa kujawsko-pomorskiego dostępny jest na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Rejestr tłumaczy języka migowego PZG dostępny jest również na stronie Zarządu Głównego Polskiego Związku Głuchych.

Wzór wniosku znajduje się w załączniku poniżej

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 03.11.2015
Data modyfikacji : 13.06.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bożena Buczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Bożena Buczkowska Wydział Ogólny KPP w Inowrocławiu
Osoba modyfikująca informację:
Beata Roszak
do góry