Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości. 

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz. U. z 2017 r., poz. 974), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu opublikowane zostało na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 

 

do góry